CONTACT MET HET PAARD OBSERVEREN

Oefening observeren van het paard buiten de ruimte

CONTACT MAKEN MET PAARDEN OBSERVEREN

Wanneer je contact wilt maken met het paard, laat het paard dan vrij lopen in een ruimte. Laat het paard in een andere ruimte dan de stal. De stal is waar het paard rust.
Het beste is een loswerkbak. ( Wanneer een loswerkbak niet aanwezig is dan kan een paddock of rijbak ook goed. Geen weiland of grasveld dan eet het paard en krijg je geen beeld van zijn houding. )

  1. Laat het paard in de bak los, ga zelf eerst buiten het gebied van het paard staan of zitten.
  2. Observeer het paard.
    Kijk wat het paard doet. ( Vraag geen aandacht maar ga kijken naar hoe je paard reageert op de plek waar hij staat. ) Sommige paarden gaan eerst kijken of er anderen in de buurt zijn, sommige rollen direct, en weer anderen gaan lekker los.
  3. Schrijf op wat jouw paard doet. En beschrijf hoe zijn lichaamshouding is.
    Misschien maakt het paard zich groot of juist nieuwsgierig. Misschien wel juist rustig en relaxed. Noteer zoveel mogelijk. Je zult later in de training veel van deze eerste reacties terug zien.

Tip 1 PAARDEN IN DE NABIJHEID VAN ANDEREN PAARDEN KUNNEN MAKKELIJKER LEREN,
zorg dat er paarden in de leer omgeving van het paard aanwezig zijn.
Wanneer je het leuk vindt om extra te leren is er een verdiepingsopdracht.

Opdracht; Maak een video van de oefening kun je nog eens rustig terug kijken hoe het paard reageert.